Ottův slovník naučný/Ažiotáže

Údaje o textu
Titulek: Ažiotáže
Autor: Karel Kramář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1141. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Spekulace (burza)

Ažiotáže (agiotage) sluje úkaz, kde odvážný obchod na burse, jemuž jest základem naděje na zisk z rozdílu ceny nynější a ceny příští (differenční obchod), mění se ve hru. Na výsledek hry té působí se prostředky často zavržitelnými: šířením zpráv klamných, zneužíváním veřejného tisku na prospěch takých spekulací bursovních atd. a. není tu tedy již měřítkem skutečná poptávka nebo nabídka hodnot a zboží. Buď si již úsudek o burse, o jejích úkolech hospodářských i o skutečném plnění těchto příznivým nebo nepříznivým, a. obecně platí za chorobný zjev periody kapitalistické. Odsouzení toto jest tím správnější, čím více lze pozorovati šíření se hry této i v obchodě se zbožím, a čím méně jest a. vybíravou v prostředcích k dosažení svých účelů, jež hospodářsky ospravedlniti nelze. Všeliké zakročování moci státní proti ní jest marno, a. vymizí jediné s hospodářstvím kapitalistickým. Naděje, že by veřejné mínění, výron jakési zdravé morálky hospodářské dovedly vykořeniti toto zlo, zdá se býti neoprávněně optimistickou, a sluší spokojiti se přáním, aby činitelé oni časem zmírnili alespoň nejošklivější výstřelky a. Kmř.