Ottův slovník naučný/Aëtové

Údaje o textu
Titulek: Aëtové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 314. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aëtové, Ajetové, Negriti, jsou černoši na Philippinách, zvláště na severu ostrova Luzonu. Dříve byli rozšířeni po všech ostrovech oné oblasti, nyní však nalézají se pouze v horách. Jsou to zajisté zbytky Papuův, kteří byli vytlačeni od Malajův. Chodí nazí až na zástěrky kolem pasu a suspensoria. Nohy, ramena a uši zdobí různými kruhy. V ozdobách, ve všelikých výrobcích i v tetovaci ovládá přímka. Tetovují se rozřezáváním kůže, což jest jejich původní obyčej; od Malajů naučili se tetovati též pícháním. Plemenný charakter Papuův je u nich ryzí. Jsou malí, mají ploský nos. vlnaté vlasy bez lesku, pleť barvy temně měděné. Rty jsou poněkud nadulé, obličej mírně prognathický, lebka krátká. Jsou na stupni velmi primitivním, živí se lovectvím; zbraní jsou jim luk a šíp, jež u sousedů jejich se nevyskytují. Kř.