Ottův slovník naučný/Železniční a telegrafní pluk

Údaje o textu
Titulek: Železniční a telegrafní pluk
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 790. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Železniční a telegrafní pluk ve vojště c. a kr. postaven r. 1883 z 5 oddílů pro polní železnice založených r. 1870 ze setnin zákopnických a hradebnických, s úkolem naznačeným ve článku Železnice polníPolní telegrafnictví. Pluk samostatný leží v Korneuburce u Vídně a skládá se ze štábu, 3 praporův o 4 setninách, 1 záložního kmenu praporového, 1 záložního kmenu telegrafního a z 1 školy telegrafní. Při mobilisaci každá setnina postaví 1 setninu ž., kmen telegrafní veškerá tělesa telegrafní, škola se zruší. Před samou válkou zruší se štáby praporové a velitel pluku a velitelé praporů jsou k disposici vyšších velitelstev. Pluk pak má 12 samostatných setnin ž-ch, 3 ředitelstva telegrafní a 31 oddílů polního telegrafu (pro velitelstva jízdy, armádních sborů, 3 armád a vrchního velení celé armády atd.). Souvozí na převážení materiálů a nástrojů každé setniny ž. o 228 m má 6 vozů, souvozí oddílů telegr. se různí podle určení od 6 vozů do 34 (pro velitelství armády). — Německá vojska již r. 1866 postavila ž. sbory, jichž bylo r. 1870 ve Francii 6; tyto osvědčily se zvláště na krátkých tratích kolem obléhaných Met. Nyní vojsko něm. má 3 pluky, 1 prapor a 3 setniny ž. Rusko postavilo již r. 1869 ž. brigádu, nyní má 7 praporů ž-ch a i ostatní státy mají podobné zástupy technické. FM.