Ottův slovník naučný/Šroubová plocha

Údaje o textu
Titulek: Šroubová plocha
Autor: Vincenc Jarolímek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 758. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Šroubová plocha (helikoida) vytvoří se přímkou pohybující se po křivce šroubové. Nejdůležitější z těchto ploch jsou: a) Rozvinutelná š. p., již vyplňují veškeré tečny šroubovice obecné. Řídicí její plochou est rotační plocha kuželová, neboť veškeré tečné roviny rozvinutelné š-vé p-chy jsou od osy šroubovice O odchýleny o stejný úhel. Každá rovina ⊥ O seče tuto plochu v evolventě kružnice, b) Sborcene š-vé p-chy, jež vytvoří hybná přímka A protínající stále šroubovici a osu její O. Podle toho, zda přímka A seče osu O v úhlu pravém či v konstantním úhlu ostrém, slove sborcená š. p. pravoúhlá nebo kosoúhlá. Jsou to plochy, které se vyskytuji na závitech obecného šroubu (v. t.) tupého neb ostrého. Jmk.