Ottův slovník naučný/Škultéty

Údaje o textu
Titulek: Škultéty
Autor: Jaroslav Vlček (1860–1930), neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 659-660. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jozef Škultéty

Škultéty 1) Š. August Horislav, ev. farář a spis. slovenský (* 1819). Počátkem let 40tých zastupoval Lud. Štúra jako náměstek prof. Palkoviče v Prešpurku, potom postupně byl v Tisovci kaplanem superintendenta Jozeffyho, farářem v Rozložné, ředitelem slovenského evang. gymnasia ve Velké Revúci a posléze, od zrušení ústavu toho, farářem na gemerském Kraskově. Š. zprvu česky veršoval v duchu Kollárově obvyklými formami školskými (v Kuzmányově »Hronce«, ve »Květech« atd.), čehož soubor podaly jeho Básně (Prešp., 1840). Již tam však se hlásí také živel prostonárodní, který pak svěže se projevil v mravokárných verších Beda a rata (Levoč, 1846–47, I.–III.) i povídkách (»Zornička, zábavník pre dietky«, t., 1846) a v reprodukci lidových pohádek, pojatých do Rimavského »Slovenských povestí« (Levoč, 1845) i do sbírky Dobšinského (Šťávnice, 1861 a Turč. Sv. Martin, 1880–83, I.–II.). Velmi poučným příspěvkem k dějinám pronásledování Slováků v Uhrách jsou Š-ho Pamäti slovenského ev. a. v. gymnasia a s ním spojeného učitelského semeniska vo Veľkej Revúci (Ružomb., 1889). K životopisu Š-ho viz Josef Š. v »Slov. Pohľ.« VII, 1887, 213 a M. Bodický v »Domu a Škole« IV, 70; o činnosti liter. ve Vlčkových Dějinách lit. slov., 1890, 125 a j. Včk.

2) Š. Jozef, soudobý žurnalista a novellista slovenský, spolupracovník »Nár. Novin«, rediguje »Slovenské Pohľady«, do nichž napsal celou řadu biografií (J. Kalinčáka, Dobšinského, Radlinského, Ferienčíka a j.), mimo to píše povídky, zabývá se linguistikou a vydal spis: Pamiatka dra. Josefa Hurbana (Turč. sv. Martin, 1888).