Údaje o textu
Titulek: Čibuk
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 670. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čibuk (tur., hůl), v užším slova smyslu turecká dýmka. Skládá se z malé, široké hlavičky z červenavé hlíny bez víčka (lúle, nejlepší z cařihradských továren v Topcháne), troubele (nejlepší jasmínové z okolí Brúsy), spojovací trubky mezi troubelem a násadcem a z jantarového násadce (rináme). Boháči mají č-y někdy bohatě drahokamy vykládané. Ke kuřáckému náčiní patří doutnající uhel, jímž tabák se zapaluje, a popelnička, kovová miska, jež klade se pod hlavičku. Starost o č. svěřuje bohatý Turek, jemuž je tento nerozlučitelným průvodcem, osobě zvané čibukči; ten následuje s kuřáckým náčiním svého pána, jehož bývá i důvěrníkem. Dk.