Ottův slovník naučný/Čiapanekové

Údaje o textu
Titulek: Čiapanekové
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 669. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Čiapanekové (Chiapanekové), starý národ mexický, nejspíše původu tolteckého, který za příchodu Španělů tvořil v Chiapasu mocnou republiku. Jejich tradice o potopě světa velmi jest podobna tradici biblické. Č. užívali rovně jako Mexičané písma obrazcového a i v měření času s nimi se shodovali. Pouze k označení let, měsíců a dnů užívali jiných znamení. Španělům podrobili se dobrovolně.