Ottův slovník naučný/Čestné prohlášení

Údaje o textu
Titulek: Čestné prohlášení
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 666. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: čestné prohlášení

Čestné prohlášení, projev v záležitostech, nejvíce rozepřích čestných, po urážkách cti ubližujících, po soubojích zamezených a neodbývaných a pod., vyslovený nejčastěji urážečem, ve kterém případě obyčejně se rovná odvolání potupného výroku, nebo zvláštním výborem k tomu ustanoveným, čestnou radou, čestným soudem nebo pod. a obřadně zapsaný na uhájení cti bez důvodů uraženého nebo z nectného skutku nepravě podezíraného. Srv. Čestná rada, Čestný soud. FM.