Ottův slovník naučný/Červenka (nemoc)

Údaje o textu
Titulek: Červenka (nemoc)
Autor: Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 650. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Červenka: 1) Č. (Dysenteria) viz Úplavice.

2) Č. (jehlotrus, osypky) jest nemoc, která mladé semenáčky (lesních dřevin) napadá. Vyskytuje se u sosny ob., méně u sosny černé a smrku. Původ nemoci té, která po většině teprve dvouleté sazenice hubí, jest až doposud nejistý. Odporučuje se za tou příčinou zastínění a pokrytí záhonků, zejména v pozdní zimě, poněvadž se tím zamezuje vypařování (odpar) stromků paprsky slunečními a tím usychání jehličí. S druhé strany připisuje se č. plísni Hysterium Pinastri Schr. a na základě toho se doporučuje, aby se strouhanky a chvůje sosnové ku přikrývání záhonků ve školkách, kde sosnové stromky se pěstují, neužívalo, a tím přenesení této plísně na zdravé jehlice se zabránilo. Cht.