Ottův slovník naučný/Čáršija

Údaje o textu
Titulek: Čáršija
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 863. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čáršija, chorv., z turec. čáršy a toto z pers. čár-sú, čár-šu = čtyři strany, odtud čtverhran, čtverhranné místo, náměstí, tržiště. V užším slova smyslu vyrozumívá se č-jí v moderním Orientu široká ulice, po jejíž stranách rozestaveny jsou krámy prodavačů. V ohledu tom jest č. synonymem bázáru (v. t.). Dk.