Ottův slovník naučný/Áchór

Údaje o textu
Titulek: Áchór
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 513. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Áchór (zkormoucení) slulo údolí sev. od Jerícha ležící, kde byl Achán lakotný ukamenován a všechen statek jeho spálen. Jrk.