Ottův slovník naučný/Ábádovci

Údaje o textu
Titulek: Ábádovci
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 14. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ábádovci, pers. ábádiján. 1) Stoupenci Ábáda, prvého proroka perského též Mah-ábád neb buzurg Abád (=velký Ábád) zvaného. Jemu připisuje se spis Desátír (Regulae), stará památka náboženská, již někteří pokládají za falsum XVI. století. Vydána Molou Fírúzem v Bombaji r. 1818. – 2) A. dynastie maurská v Seville, viz Abbádovci. Dk.