Ohlasy žalmů/92

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodin je králem
nebes na výsosti,
opásán je silou,
oděn velebností.

Jeho trůn je pevný,
od počátku stojí,
upevňuje zemi
věků ve příboji.

Hoden podivu víc,
než vod příval dravý,
moře vlnobití,
Hospodin je slávy.

Slovo tvé je mocné,
spolehlivé k tomu,
věčně věků sluší
svatost tvému domu.