Ohlasy žalmů/66

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, smiluj se a žehnej nám,
obrať na nás vyjasněnou tvář,
bychom poznávali cestu tvou,
vylej na národy spásy zář.

Země poskytuje úrodu,
požehnání dáváš s výšiny,
žehnej nám též v čase budoucím,
bojte se ho všecky končiny.

Děkujte mu všichni, děkujte,
spravedlivě soudí národy,
díkem plesejte a jásejte
vstříc mu všecky země obvody.