Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Mužové, proč tupíte mi čest?
Nevíte-li, že je se mnou Bůh?
Omilostnil mne, práv hájil mých,
zavolám, on skloní ke mně sluch.

Želte hříchů svých a nehřešte,
Hospodina žertvou uctěte,
jeho tvář se vznáší nad námi,
z jeho ruky blaha dojdete.

Klidně na lože své ulehnu,
nade mnou mít budeš, Pane, stráž,
po bezpečném spánku na jitro
radost srdci mému uchystáš.