Ohlasy žalmů/23

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodinu patří všecka země,
všecko tvorstvo, které na ní jest,
položil jí základ, na němž stojí,
moře proudům přikázal ji nést.

Kdo smí vstoupit v svaté místo jeho?
Kdo hruď čistou má, dlaň poctivou,
nemiluje marností a nicot,
přisahá jen na věc pravdivou.

Tomu skytne s hůry požehnání,
povzbuzení k spáse přemnohá,
který v svatém zákoně je pevný
a své štěstí hledá u Boha.


Zdvihněte, knížata, brány své,
zvedněte věčné se brány,
aby moh’ vejíti slávy král,
v jehož moc země jsou dány.

Kdo jest ten velebný slávy král?
Hospodin zástupů skvoucí
přichází usednout na svůj trůn,
přemocný, na věky jsoucí.

Zdvihněte, knížata, brány své,
zvedněte věčné se brány,
aby moh’ vejíti slávy král,
v jehož moc země jsou dány.