Ohlasy žalmů/20

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

K tobě, Hospodine, národ plesá,
jásá vstříc ti celým srdcem svým,
na útěk jsi zahnal nepřítele,
k právu pomohl’s nám vítězstvím.

Zveleben je lid tvůj před národy,
vznešeností ozdobils mu skráň,
spásu v tobě zřel a neklamal se,
hle, tvou chválou plní nebes báň.

Byť se všecko proti němu shluklo,
nelekne se, ty jsi jeho hráz,
prstem smeteš bezbožníků plémě,
slovem úst svých zabezpečíš nás.