Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Proč se bouří vládcové a lid?
Zdaž jsem já tě neustanovil?
Já jsem Pán, jenž sídlí v nebesích,
k smíchu jest mi nápor jejich sil.

Tys můj Syn, já zplodil jsem tě dnes,
národy dám tobě v majetek,
ovládni je rukou železnou,
jako nádobu zdrť jejich vztek.

Buďte moudří, země vládcové,
svatý strach měj, lide po kraji,
výstrahu, již dává Bůh ti, slyš,
blaze všem, kdo v něho doufají.