Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Slávu boží vypravuje
nebes rozloha,
dílo rukou jeho hlásá
hvězdná obloha.

Den dni podává tu zprávu,
a noc noci zas,
po vší zemi rozléhá se
jejich řeči hlas.

Slunci stánek v konci světa
zdělal Hospodin,
jako ženich z něho vyjde
ráno na pokyn.

Slávu boží budu hlásat
z jitra k večeru,
jeho děl, jež vidím vůkol,
chválit nádheru.


Zákon Páně svatý jest,
duši k radosti,
pravdy spolehlivý zdroj,
škola moudrosti.

Vzácnější je nad zlato,
drahé kamení,
věčně věkův bude v něm
cesta k spasení.

Hospodine, sluha tvůj
věrně chce v něm stát,
dej mu poznat poklesek,
ať se může kát.

Kéž se v lásce k zákonu
nikdy nezměním,
líbím se ti slovem úst,
srdce smýšlením.