Ohlasy žalmů/149

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pějte Hospodinu píseň novou,
v sboru svatých pějte k jeho chvále,
veselte se nad svým stvořitelem,
rozradujte ze svého se krále.

Hospodin má libost na svém lidu,
vítězství dal zuboženým skvoucí,
prozpěvujte svatí, honoste se,
v hrdlech chvalozpěvy mějte vroucí.