Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Budu velebit tě, Bože můj,
nevystižná je tvá velikost,
rod tvé činy rodu velebí,
hlásá nesmírnou tvou laskavost.

Oči všechněch v tebe doufají,
a ty bohabojným blízko jsi,
slyšíš ty, již k tobě volají,
hříšníky tvá ruka pokosí.

Věčné, Pane, je tvé království,
nad každým ty vládneš kolenem,
pokrm dáváš všem v čas příhodný,
všecko držíš mocným ramenem.