Ohlasy žalmů/136

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

U řek babylonských
sedíme a lkáme,
na svůj drahý Sion
v žalu vzpomínáme.

Lýra na pni visí,
se rtů píseň mizí,
kterak zpívat chválu
Bohu v zemi cizí?

Jestli zapomenu,
tebe, vlasti krásná,
ať mi uschne ruka,
jazyk přilne v dásna.

Nezapomeň, Pane,
na den strašný městu,
uprav lidu k pomstě
nad lupičkou cestu.

Blažen, Babylone,
kdo ti splatí viny,
rozrážeti bude
o skálu tvé syny.