Ohlasy žalmů/123

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Kdyby s námi nebyl Hospodin,
když se na nás zdvihl lidu hněv,
byli by nás zhltli za živa,
nebo zlost jím rozvířila krev.

Vodstva proud by nás byl zatopil,
přes náš život byl by vpřed se hnal,
požehnán buď Pán, jenž za kořist
zubům nepřátel nás nevydal.

Jako ptáče duše vyvázla
z léčky, kterou ptáčník nastrojil,
naše pomoc v Hospodinu jest,
který zem a nebe učinil.