Ohlasy žalmů/114

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodina miluji,
neb mne vyslyšel,
když jsem v strastech velikých
úzkostí se chvěl.

Hrozné obklíčily mne
smrti mrákoty,
děsily mne hrůzy muk,
pekla temnoty.

Vysvoboď mne, volal jsem,
ty ses slitoval,
chodím mezi živými,
tys mi život dal.