Ohlasy žalmů/113 a)

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Z egyptské se země
velký na počet
národ blíží k poušti,
moře před ním prchá,
Jordán teče zpět.

Hory poskočily
jako berani,
pahorkové skáčí
jako mládě ovčí
kypré po stráni.

Jordáne a moře,
proč zpět tečete,
hory, proč jak beran,
pahorky jak ovčí
mládě skáčete?

Před Pánem se zachvěj
země v obvodu,
ze skal činí řeku,
křemen proměňuje
v hojnou úrodu.