Nuž vy ševci viery nové

Údaje o textu
Titulek: Nuž vy ševci viery nové
Autor: neznámý
Zdroj: Archiv pražského Hradu
https://mecz.kreas.ff.cuni.cz/publication/nuz-vy-sevci-viery-nove/
Licence: PD anon 70

[red 1]

Nuž vy ševci viery novéEditovat

Nuž vy ševci viery nové,
vámtě přikázáno,
aby kuože zuby táhli
nechajíce sváru.
Toť jest prvé.
 
Jiné budem spravovati,
sami sebe nechámy:
toť jest písmo nalezeno
před mastnými krámy.
Toť jest druhé.

V pátek budem maso jiesti
a v sobotu také,
v neděli chodiec páliti,
toť jest dielo svaté.
Toť jest třetie.

Vezmúc cepy a palice
budem lidi bíti:
nebesa nám připravena
v satanový řiti.
Toť jest čtvrté.

Zabím occe nebo bratra,
umyji se v krvi;
pakliť mi co máti přidí,
za vrch babu zvikli
Toť jest páté.

Pobeřme se k dobrým mistróm,
tu bude co bráti;
ve dne i v noci bez přestánie
vždy budem žráti.
Toť jest šesté.

Požádajžme všickni toho,
bychom mohli vzíti
mocí, kvaltem i násilím,
leda my mohli míti.
Toť jest sedmé.

Pobeřme jim ovce, koně
a zajmem jim krávy;
tuť nás budú poklínati
mužie, ženy, báby.
Toť jest osmé.

Již nebudem víc orati,
ani budem žieti
jedno vždyckny den ode dne
spolu budem přieti.
Toť jest deváté.

Bópomozi, milá bratřie
z té dobré múdrosti,
opustíce všecko dobré,
přídržme se zlosti.
Toť jest desáté.

Již sme všecko dokonali,
řečemež spolu: Amen;
srdce sú v nás zkameňala
jakžto pravý kámen,
amen.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Satirická píseň Nuž vy ševci viery nové vznikla v roce 1421 jako parodie na husitskou píseň Nuž křesťané viery pravé, což byla parafráze biblického desatera přikázání, a kterou cca v roce 1415 složil Jan Čapek, spoluzakladatel Tábora. Tato parodie se zachovala v jediném rukopisu z cca druhého čtvrtiny XV. století v knihovně Metropolitní kapituly katedrály sv. Víta a nyní je uložena v Archivu pražského Hradu pod sign. E43. (Tento exemplář obsahuje mnoho korektur, výmazů a chyb, zřejmě se jedná o mnohočetný opis originálu, který se nedochoval.)[1]

Ista cancio est conposita contra hereticos, scilicet Wyclefistarum, qui sic omnes actus suos faciebant, ut ibi habetur et non aliter. hoc sub anno Domini mylesimo CCCCo XXIo et ista scripta sunt in die sancte Affre martiris.