Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Novému roku

Údaje o textu
Titulek: Novému roku
Autor: Vladimír Šťastný
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 61–62.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ty, jenž znovu vždy se rodíš
z bezedného času toku,
naděje vždy oděn svitem:
buď nám vítán, nový roku!

Jsi-li novou času vlnou,
jež se valí k oceánu:
nuže vediž drahou klidnou
lodičku mou k nebes Pánu.

Jsi-li nový pupen, vzešlý
na košatém stromě věků:
drahé vlasti zkveť a vzrůstej
ve plod blaha plný vděků.

Jsi-li zorou na východě,
nuž tvé slunce nechať vstane,
nade lží a podlou zlobou
nechať pravda Boží vzplane!

Komu však dle Boží rady
večerním máš sklonem býti,
tomu ať tvé hvězdy svaté
ku věčnému jitru svítí.