Naděje má více významů:

Adam Asnyk
Poesie (Asnyk)/Naděje
Tola Dorian
Moderní básníci francouzští/Naděje
Johann Wolfgang von Goethe
Goetheho vybrané básně/Naděje
Oliver Goldsmith
Moderní básníci angličtí/Naděje