Na jaře (Mühlsteinová)

Údaje o textu
Titulek: Na jaře
Autor: Berta Mühlsteinová
Zdroj: ČAPEK, Antonín; DÜRICH, Josef. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník druhý. Praha : I. L. Kober, 1870. s. 118.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Pozasvitlo jarní slunce,
svítilo na mladý pažit,
svítilo na němé hroby
a na siré srdce mrtvé.

Pozasvitlo slunce jarní,
ozdobilo květy, pažit,
oživilo němé hroby —
nevzbudilo srdce mrtvé.