Národní listy/1867/152/Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.

Údaje o textu
Titulek: Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 149. S. 3. Dostupné online.
Vydáno: 30. srpna 1867
Licence: PD anon 70

(Pokračování).[red 1]

Tyto dny pokračovalo se ve výslechu svědků, načež přečteny jsou ještě rozličné protokoly.

Po ukončeném průvodním řízení ujal se slova státní zástupce Rapp, aby přednesl návrhy své, kteréž jsou následující: A. Horn a P. Hvězda jsou vinni zločinem veřejného násilí a krádeže a buďtež odsouzeni k těžkému žaláři na dobu 12 let. Fr. Svoboda pro zločin veřejného násilí a přestupek krádeže k těžkému žaláři na dobu 10 let. Zločinem veřejného násilí jsou vinni A. Šimr, J. John, F. Novák, J. Nachtigall a buďtež odsouzeni k těžkému žaláři na dobu 10 let. Fr. Cink a F. Pöschl buďtež propuštěni pro nedostatek právních důvodů. Zločinem krádeže jsou vinni a buďtež odsouzeni: J. Bařtipán, Josef Macák, J. Pachmann k těžkému žaláři na dobu dvou let.

Při F. Kopeckém, K. Froňkovi, J. Němečkovi, F. Truxovi a J. Pastorovi navrhlo státní zastupitelstvo, aby byli propuštěni z obžaloby zločinu krádeže, aby ale byli odsouzeni pro přestupek krádeže k vězení na 6 měsíců.

Pro účastenství v krádeži buďtež odsouzeni M. Háček, J. Šainer, K. Sedlová k vězení na 6 měsíců.

Při V. Hasalovi neučiněn žádný návrh, poněvadž je s jmenovaným zavedeno nové vyšetřování; podobně i při V. Macákovi, bývalém četníku, protože je v podezření zločinu veřejného násilí, pro který je dán ve vyšetřování nové.

Obhajce obžalovaných dr. Gundling ujímal se svěřenců svých velmi vřele a učinil pro ně, co se učiniti mohlo. Obhajce poukázal na to, že i výpověď svědka dra Trojana o udalostech rakovnických pronešená je pouze náhled jednotlivcův a vylíčiv proti tvrzení obžaloby, že nehoda v Rakovnice nebyla nikterak tak veliká a zejmena vzhledem k udalostem hostomickým nepatrná, upozornil soud na všechny okolnosti, které jednotlivým obžalovaným k prospěchu sloužiti mohou a žádal soud o mírný rozsudek.

Při obžalovaném Cinkovi pak žádal obhajce, aby tento byl uznán za nevinného.

Obhájení dra Gundlinga spůsobilo mezi většinou obžalovaných hluboký dojem.

Schůze soudní byla obhajecí řečí pana dra Gundlinga ukončena.

Rozsudek bude prohlášen v sobotu o jedenácté hodině dopolední.[red 2]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Pokračování z č. 149.
  2. Další pokračování v č. 158.