Národní listy/1867/149/Telegramy Národních Listů

Údaje o textu
Titulek: Telegramy Národních Listů
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 149. S. 3. Dostupné online.
Vydáno: 30. srpna 1867
Licence: PD anon 70

Z Paříže, 29. srpna. Podle novin „Temps“ nabývá povstání v Španělích větších rozměrů. Počet povstalců páčí se na 18 000. Průmyslné město Beja přidalo se k povstání. — „Etendard“ píše, že se chystá oběžný přípis vlády k vyslanectvím v cizině, kterým by se vysvětlilo smýšlení a úsudky o návštěvě solnohradské. — „France“ tvrdí, že poměr Francie k Italii nikdy nepřestal býti srdečným. Nikdy prý nebylo ani řeči o tom, aby sesazen byl Malaret ve Florencii. — Císař a císařovna francouzští opustili Lille a přibyli do Dünkirchenu ve 2 hod. 25 min. odpůldne. — Večerní „Moniteur“ ode dne 28 t. m. dí, že schůze solnohradská nejen že nemá buditi obavy a znepokojení, nýbrž že dlužno ji považovati za novou záruku míru evropského. Oba panovníci, jichž politika mírnými zásadami se řídí, byli šťastni, že mohli sděliti si vespolek důkazy náklonnosti, jaké jim velela příchylnost vespolná, i smýšlení národů.

Z Bělehradu, 29. srpna. Kníže srbský se vrátil opět z cesty své domů.

Z Madridu, 29. srpna. V Katalonii použilo 28 důstojníků, několik vůdců a 663 povstalců amnestie a vzdali se. Zbývají ještě tři nepatrné houfy povstalecké. (?) Houf Pierratův v krajině Sarragonské jest rozprášen.

Z Augšpurku, 29. srpna. Dopis „Allg. Ztgu“ z Mnichova dí: Utvoření spolku jihoněmeckého se od státníků jihoněmeckých ovšem uvažovalo; myšlenka ta nevyšla ani od Rakouska, ani od Francie.

Z Nového Yorku. Grant zadal protest proti sesazení Sheridanovu.

Z Mnichova. Shromáždění právníků vyslovilo se jednohlasně pro zrušení zákona o lichvě.

Z Cařihradu, „Levantherald“ píše, že generál Ignatěv byl v úterý přítomen poradě ministrů, které předsedal sultán.