Národní listy/1867/146/Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.

Údaje o textu
Titulek: Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 146. S. 2–3. Dostupné online.
Vydáno: 27. srpna 1867
Licence: PD anon 70

Včerejšího dne započalo u trestního soudu rozsáhlé přelíčení proti 24 obžalovaným pro výtržnosti, jež loni v červenci v Rakovnice se byly udály a jejichž vyšetřování teprv nyní tak daleko dospěla, že k závěrečnému přelíčení přikročiti se mohlo. Z obžaloby náměstkem státního zástupnictví p. Rappem přednešené vysvítají následující okolnosti:

Dne 10. července lonského roku v době, kdy Prusové byli vpadli do Čech, odbýval se v Rakousku odvod k vojsku. Již několik dní před odvodem proslýchalo se, že při odvodu se sběhnou výtržnosti proti židům, což přimělo radu městskou, aby učinila náležitá opatření proti výtržnostem těm. Již v předvečer odvodu pokusilo se v skutku několik mladíků, mezi nimiž byl také Leopold Hvězda, jenž druhého dne pak k vojsku odveden byl, aby spůsobil výtržnost, dobývajíce se do krámů Mojž. Reisera a M.  Peruce v Rakovnice a žádajíce, aby jim byla prodána kořalka i vyhrožujíce, když žádosti jejich vyhověno nebylo. L. Hvězda vyhrožoval u Peruce slovy: „Dnes nechcete dát za peníze, zejtra dáte darmo.“ Na náměstí vyhrožoval pak Hvězda Perucovi zabitím. Večer bylo Perucovi okno kamenem rozbito.

Dne 10. července ráno shromáždili se rekruti se zástupem lidu před domem M. Reisera, někteří pak holemi ozbrojeni vešli do krámu a žádali tam kořalku, která když jim odepřena byla, srotilo se jich ještě více i jali se tlouci holemi do několika lahvic a porouchali lampu, načež sebrali v krámě 11/2 libry slaniny a vynutili na Reiserovi 4 lahve kořalky v ceně 1 zl. 50 kr., když pak přivolaní městští ostrostřelci výtržníky z krámu vypudili, rozbili výtržníci 30 tabulí v oknech domu Reiserova. Škodu spůsobenou páčí si Reiser na 20 zl. 60 kr. Zástup výtržníků hnul se od Reisera k Perucovi, aby tam na krám se obořil, což když se mu nepodařilo, ani to městští střelci a četníci zamezili, odebral se ke krámu s vínem a kožemi Nathana Steina, aby na tomto víno vynutil, ale i odtud byli srocenci četníky a některými měšťany zapuzeni, při čemž však 4 tabule v oknech rozbili. Zástup již velice vzrostlý a podrážděný vrátil se pak ke kořalně M. Peruce a vytrhav dlažbu, jal se házeti kamením do oken a rozbíjeti holemi tabule a rámce oken i okenice. J. Horn vlezl pak oknem do vnitř krámu a odevřel zvnitř dveře i vpustil ostatní, načež nastalo v krámě pustošení, nářadí a nábytek byl rozbit, několik sudů kořalky vypuštěno a několik lahvic rosolek rozbito, nezničené zásoby šatstva a jiné věci, jakož i peníze 2 zl. 40 kr. jsou odcizeny. M. Peruc poslal v strachu rodinu svou do příbytku dra Trojana a později odebral se tam i sám, za ním pak vedral se do obydlí dra Trojana i srocený zástup a násilí se tam dopouštěl. Škoda M. Perucovi spůsobená páčí se na 1572 zl. a 2 kr. V událostech těchto shledává státní zástupnictví povahu zločinu veřejného násilí a zločinu krádeže, pro které právně obviněny jsou následující osoby:

1. Ant. Horn, jenž dle vlastního vyznání do oken M. Peruce kamení házel a se do uzamčeného bytu a krámu oknem se vedral i tam kožich, spodky, botky a deštník odcizil. Dle udání svědků byl Horn všude první a křičel: „Jen to bíjte a tlučte a k ssentýrce nechoďte,“ u Peruce pak křičel: „Já chci víno, já chci, aby se všechno zbouřilo, my nemáme žádnou vládu. Ani 10 četníků mě od krámu nedostane. Nebojte se lidé, pojďte dál, nebuďte tak hloupí.“

2. Petr Hvězda, popírající účastenství své a tvrdící, že se koukal na to co se děje, popuzoval dle výpovědí svědků B. Háčka a F. Přibíka lid a byl vůdcem srocenců, pobízeje, aby k odvodu nešli, ale aby šli na židy a kořalku měřili. Hvězda popouzel také lid, aby rozbíjel okna a byl první, který okna tlouci započal, kameni z dlažby trhal a lidem rozdával a sekyrou dvéře krámu Perucova rozbíjel. Dle svědka J. Singera odcizil Hvězda u Peruce dva kabáty a sukně, které mu ale svědek odebral.

3. Fr. Svoboda popuzoval lid, aby se nedal a volal: „Nebojte se, budeme tu holotu mlátit.“ Svoboda byl třetí, který vlezl oknem do bytu Perucova a odnesl odtamtud šněrovačku a jiné věci.

Pro zločin veřejného násilí bez zločinu krádeže žalováni jsou státním zástupnictvím tyto osoby:

5.[red 1] Al. Šimmer, jenž házel kamením do okna a rozbíjel rámy u oken.

6. Jan John naváděl rekruty, aby se odvesti nedali, nýbrž na židy šli, sám pak se 40 rekruty přišed ke krámu Peruce, pobízel je: „Tady tlučte, tu je kořalka, ať nám nalejou, mažte židy!“

7. Fr. Cink rekrut, pobízel ostatní, aby nešli k odvodu a řekl, když příručí Janota je volal ku komisi: „My se co rekruti spíš nedostavíme, až se dostaví rekruti židovští a až se u židů napijeme.“

8. Ferd. Poešl, 9. Václ. Hasa, 10. Jan Novák a 11. Josef Nachtigall rozbíjeli při výtržnostech okna a rámy.

Další obžalovaní jsou obviněni zločinem krádeže a sice:

12. Václav Kopecký odnesl z krámu Perucova několik láhví kořalky.

13. Karel Franěk odcizil několik láhví kořalky v krámě Perucově a nadával při tom židům: „Hrom ať je vezme.“

14. Jos. Němeček, 15. Václ. Macák, 16. Jos. Bařtipán, 17. Fr. Truxa, 18. Jos. Macák, 19. Jan Pastor, 20. Fr. Pachmann, 21. Mat. Hučeka, 22. Krist. Ledrova, 23. Jos. Kloučkova a 24. Ant. Voříškova jsou obviněni dílem, že odcizili kořalku v lahvicích, dílem jednotlivé částky oděvů a rozličné drobnosti z bytů pustošených.

Dva další obžalovaní J. Šainer a J. Klouček nemohli být vypátráni a před soud postaveni.

Obžalovaní jsou starší i mladší lidé ponejvíce dělníci z dolů rakovnických. Obhajcem jejich je dr. Gundling. K přelíčení je předvoláno 36 svědků, tak že celé řízení několik dnů potrvá. Dnes se v přelíčení pokračuje.[red 2]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V originálním textu je v číslovaném seznamu obviněných přeskočeno číslo 4.
  2. Pokračování v čísle 147.