Nápověda:Poznámkový aparát

Zde je návod, jak zapisovat různé typy poznámek (poznámky pod čarou, poznámky po straně, redakční poznámky) včetně zvláštních případů (víceodstavcová poznámka pod čarou, báseň v poznámce pod čarou apod.).

Poznámky pod čarouEditovat

(Bude doplněno.)

Zvláštní případyEditovat

Opakování poznámkyEditovat

Použijeme běžnou syntaxi pro „pojmenovanou“ poznámku, tj. při prvním výskytu:

<ref name="identifikator">Zde text poznámky.</ref>

a při dalším výskytu:

<ref name="identifikator" />

Identifikátor musí být ve všech výskytech poznámky stejný, můžete použít např. pozn1. Pokud je opakovaných poznámek více, musí mít různé poznámky různé identifikátory, např. pozn1, pozn2 atd.

Báseň v poznámceEditovat

Na rozdíl od dalšího případu s ní není problém, viz např. Vlastencové z Boudy/IV. Komediantský stůl.

Báseň v poznámce k básniEditovat

Parser MediaWiki neumí správně zpracovat značku <poem> vnořenou uvnitř jiné značky <poem>. Musíme mu pomoct tím, že báseň v poznámce už zapíšeme jako fragment HTML kódu podobný tomu, který by vznikl regulérním zpracováním značky <poem>, ale s vynechanou značkou <p> a celý na jednom řádku:

<poem>
…
verš běžné básně<ref><div class="poem">První verš básně v poznámce<br />druhý verš básně v poznámce.</div></ref>
další verš běžné básně
…
</poem>

Všimněte si, že jednotlivé verše básně v poznámce musíme ručně zalomit značkou <br />. Viz např. Ženy a milenky slovanských básníků/Krásná Duňaša. Vynechání značky <p> je důležité tehdy, pokud je v poznámce jen báseň.

Pokud je báseň v poznámce ještě uvozená nějakým textem, je namísto vypisování HTML kódu výhodnější alternativní řešení, kdy pouze vnější značku <poem>, obalující běžnou báseň, nahradíme speciální funkcí parseru {{#tag:}}:

{{#tag:poem|
První verš běžné básně
druhý verš běžné básně<ref>Zde je věta uvozující báseň v poznámce:
<poem>
První verš básně v poznámce
druhý verš básně v poznámce…
</poem>
a po básni může, ale nemusí následovat ještě nějaký další text poznámky.</ref>
třetí verš běžné básně
…
poslední verš běžné básně.
}}

Poznámka o více odstavcíchEditovat

Poznámky po straněEditovat

(Bude doplněno.)

Redakční poznámkyEditovat

Jako redakční poznámku označujeme poznámku přidanou redaktorem Wikizdrojů, která se v původním díle nenachází. Redakční poznámky se používají obvykle v těchto situacích:

  • upozornění na závažnou faktickou chybu v použitém zdroji;
  • informace o tom, že netriviální zjevná tisková chyba v použitém zdroji byla redaktorem Wikizdrojů opravena – např. překlep v letopočtu, kdy výsledkem překlepu je jiné existující a přitom zjevně chybné datum; drobné triviální chyby, jako např. vypadené či zaměněné písmeno nebo chybějící či přebývající uvozovku, pokud je zřejmé, že jde o tiskovou chybu a ne záměr autora nebo dobovou pravopisnou formu, můžete opravit bez potřeby zatěžovat text redakční poznámkou;
  • upozornění na rozdíl oproti použitému zdroji, podmíněný technickými omezeními – např. úvodní kapitola v použitém zdroji nemá žádný nadpis, přitom každá podstránka ve Wikizdrojích musí mít nějaký název;
  • text odkazuje na nějaký jiný text, například článek v konkrétním čísle a na uvedené straně časopisu, a tento text je ve Wikizdrojích také dostupný – informaci, jak se odkazovaný text jmenuje a že je ve Wikizdrojích dostupný, můžeme přidat jako redakční poznámku.

Jednotlivé redakční poznámky do textu vkládejte šablonou {{Redakční poznámka}}:

… zde je část původního textu{{Redakční poznámka|Zde je text redakční poznámky.}} a zde původní text pokračuje…

Na závěr textu všechny vložené redakční poznámky vypíšeme šablonou {{Redakční poznámky}}. Vhodné místo pro šablonu je mezi ukončením formy a kategoriemi:

{{Konec formy}}
{{Redakční poznámky}}

[[Kategorie:…]]

Zvláštní případyEditovat

Opakování redakční poznámkyEditovat

Redakční poznámka uvnitř poznámky pod čarouEditovat

Pokud je potřeba k některé poznámce pod čarou přidat redakční poznámku, je nutné poznámku pod čarou nevkládat pomocí značek <ref>, ale s využitím speciální funkce parseru {{#tag:}}:

… zde je první část běžného textu{{#tag:ref|Zde je text poznámky pod čarou{{Redakční poznámka|Zde je text redakční poznámky.}} a zde pokračuje poznámka pod čarou.}} a zde pokračuje běžný text…

Ukázku najdete např. ve stránce Vojvoda.