Nápověda:Příprava textů ke korektuře

Je-li naskenovaný soubor umístěný na Commons, další kroky je třeba učinit opět na Wikizdrojích.

Vytvoření indexové stránky editovat

 
Vzhled indexové stránky na anglických Wikizdrojích

Nejprve je třeba vytvořit indexovou stránku. Ta se musí nacházet ve jmenném prostoru Index: a její název musí odpovídat názvu souboru (včetně přípony) nebo adresáře na Commons, obsahujícího příslušné skeny. Pokud se soubor na Commons jmenuje File:Úvod do diakritického monterealismu.pdf, bude se příslušný indexový soubor jmenovat Index:Úvod do diakritického monterealismu.pdf. Na indexové stránce je formulář, do něhož lze vyplnit základní údaje (autor, titul atd.) Nejdůležitější je kolonka s označením »Strany«, která musí obsahovat odkazy na všechny strany projektu ve jmenném prostoru Stránka:. Pro lepší přehlednost je možné tyto odkazy přehledně uspořádat, např. podle kapitol.

Odkazy na dosud nevytvořené stránky se zobrazují červeným písmem. Klikne-li uživatel na takový odkaz, otevře se editační okno příslušné stránky. Vedle editačního okna se zobrazí sken příslušné stránky tak, jak je uložen na Commons. Její text lze pak přepsat nebo přenést pomocí OCR do editačního okna a dále editovat nebo uložit pro pozdější editaci. Již založené stránky se pak v indexové stránce zobrazují modrým písmem s pozadím v barvě označující stav stránky.

Pokud chce mít uživatel OCR ikonku pro automatické provedení OCR z obrázku do editačního okna, je možné si v nastavení zapnout udělátko Umožnit OCR.

Indexy knih na Wikizdrojích se kategorizují do kategorií v Kategorie:Index podle stavu celé knihy.

  • Index v kategorii V plánu je ve stavu přípravy, to znamená ve stavu, kdy existují nějaké stránky, které nejsou založené.
  • Index v kategorii Nebylo zkontrolováno je ve stavu, kdy všechny stránky jsou založeny, ale u některé není provedena úvodní kontrola.
  • Index v kategorii Problematické je ve stavu, kdy na některé stránce chybí buď obrázek (není vložen nebo neexistuje na Wikimedia Commons) nebo část textu (např. text není čitelný).
  • Index v kategorii Zkontrolováno je ve stavu, kdy každá stránka je zkontrolována a nechybí žádné části textu a obrázků.
  • Index v kategorii Ověřeno je ve stavu, kdy každá stránka je zkontrolována jinou osobou, než tou, která stránku zkontrolovala v předchozím bodě.

Vytvoření odkazů na jednotlivé stránky editovat

Vytváření odkazů na indexové stránce se liší podle formátu, v němž jsou uloženy skeny na Commons:

Jsou-li skeny uloženy jako vícestránkový soubor ve formátu DjVu nebo PDF, je třeba podobně jako v předchozím případě zadat odkaz pod stejným názvem, jako má příslušný soubor, pouze s označením jmenného prostoru Stránka: Aby však bylo možné odkazovat na jednotlivé stránky, je třeba doplnit lomítko a číslo stránky. Čísla odpovídají absolutnímu pořadí stránky v souboru, nikoli »uživatelskému« číslování, které bývá někdy použito v souborech PDF. Seznam stránek v indexu může tedy vypadat třeba takto:

...
[[Stránka:Berberské lidové pověsti.djvu/008]]
[[Stránka:Berberské lidové pověsti.djvu/009]]
[[Stránka:Berberské lidové pověsti.djvu/010]]
...

Je také možné zadat celou sadu odkazů najednou pomocí tagu <pagelist/>. Výše uvedený příklad by bylo možno zadat zjednodušeně jako:

<pagelist from=8 to=10 />

Je vhodné vytvořit seznam tak, aby zobrazovaná čísla odpovídala číslům stránek v originále. Odpovídá-li například osmá stránka ve vícestránkovém souboru stránce označené číslem 1, přidáme do tagu parametr 8=1. (Pozn.: Toto nastavení ovlivní pouze čísla zobrazovaná v indexu; jednotlivé stránky ve jmenném prostoru Stránka budou nadále číslovány podle pořadí stránky v souboru.) Je-li některá část knihy (typicky předmluva) číslována římskými čísly lze pro příslušné stránky nastavit styl, např. 3to7="roman". K dispozici jsou ještě styly "highroman" a "empty". Zadáme-li jiný řetězec, použije se k označení stránky zadaný text. Výsledný kód může tedy vypadat např. takto:

<pagelist 1="empty" 2="Obsah" 3to7="roman" 8=1 />

Tag <pagelist/> je možné v seznamu použít i víckrát pro jednotlivé části a mezi ně pro přehlednost doplnit nadpisy apod.

Přehled dalších možností

  • <pagelist /> Zobrazí seznam všech stránek
  • <pagelist from=10 to=20 /> Zobrazí seznam stránek počínaje 10 a konče 20
  • <pagelist 1=titul/> Stránka č. 1 bude v seznamu zobrazena jako titul
  • <pagelist 1to8=highroman 9=1/> Stránky 1-8 budou zobrazeny římskými číslicemi, stránka 9 bude mít číslo 1

Je vhodné nastavit číslování stránek tak, aby čísla stránek skenu odpovídala číslu stránky, pod kterým se bude v seznamu zobrazovat. Lze použít více tagů, například kvůli oddělení jednotlivých kapitol.

Máme-li tedy sken, který má na první stránce titulní list, druhá stránka je prázdná, následují stránky úvodu I-X, obrázek, prázdná stránka a poté začíná číslování od 3, bude zápis následující <pagelist 1=Titul 2=– 3to12=highroman 13=Obrázek 14=– 15=1/>


Skeny jako samostatné obrázky editovat

Jsou-li skeny uloženy jako samostatné obrázky, je třeba zadat odkazy na stránky pod stejným názvem, jako má obrázek, pouze s označením jmenného prostoru Stránka:. Bude-li se tedy naskenovaná stránka na Commons jmenovat File:Základní pojmy z anatomie háďátka pšeničného 047.jpg, bude seznam odkazů na indexové stránce vypadat takto

...
[[Stránka:Základní pojmy z anatomie háďátka pšeničného 047.jpg|047]]
[[Stránka:Základní pojmy z anatomie háďátka pšeničného 048.jpg|048]]
[[Stránka:Základní pojmy z anatomie háďátka pšeničného 049.jpg|049]]
...

Externí soubory editovat

Externí soubory (archive.org, kramerius atp.) není možné upravovat výše uvedeným způsobem. Je však možné si na počítači zobrazit dvě okna prohlížeče vedle sebe, případně dvě okna přímo v prohlížeči, který to umožňuje (např. w:Vidaldi (webový prohlížeč)).