Muni/2016/listopad/Zahraniční odborníci budou MU radit ve vědě

Údaje o textu
Titulek: Zahraniční odborníci budou MU radit ve vědě
Autor: Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, listopad 2016. S. 6. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 14. listopadu 2016
Licence: CC BY 3.0

Čtyři mezinárodně uznávaní odborníci budou pomáhat Masarykově univerzitě při vytváření vědeckých strategií a poskytovat nezávislé posouzení a poradenství ve vědeckých otázkách. Nově ustavená Mezinárodní vědecká rada MU se poprvé sešla v polovině října, do konce roku chtějí její členové předat svá první doporučení k tomu, jak zlepšit vědeckou práci.

„Mezinárodní vědecká rada má sloužit především jako poradní sbor při vymýšlení výzkumných plánů univerzity. Její členové budou mít možnost vyjádřit se také ke konkrétním nástrojům, které chceme zavádět ve snaze napomoci výzkumu,“ přiblížil náplň činnosti poradního sboru prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

Členy rady se nově stali Peter Williamson z Cambridgeské univerzity ve Velké Británii, Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie, Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity (LMU) a Josef Jiřičný z Curyšské univerzity, který byl na prvním zasedání rady v říjnu tohoto roku zvolen jejím předsedou.

Nová rada se v Brně setkala se členy vedení univerzity i jednotlivých fakult. Získané informace nyní budou její členové zpracovávat a do konce roku připraví zprávu, která by měla obsahovat i první doporučení změn. „Na jakékoliv hodnocení je ještě příliš brzy a dávat nějaká doporučení hned po prvním setkání by bylo nezodpovědné,“ uvedl Jiřičný hned po říjnovém jednání.

Podle jeho slov je mezinárodní vědecká rada velmi důležitá, protože nikdo nemůže dobře hodnotit kvalitu vlastní práce a pro každou instituci je klíčové získat názor lidí, kteří nejsou její součástí.

„Analyzujeme způsoby vědecké práce a můžeme je srovnávat s jinými institucemi. Můžeme nezávisle hodnotit, jak si univerzita vede, jak se stará o rozvoj vědy, jak zlepšuje své standardy a také jak dbá o vzdělávání nové generace vědců,“ přiblížil pozici rady Jiřičný.

Prioritou budou podle Jiřičného taková opatření, která nezatíží rozpočty a nebudou kvůli nim nutné změny předpisů. „Myslím, že rychlého pokroku se dá dosáhnout v oblasti náboru studentů, doktorandů a v internacionalizaci fakult i celé univerzity,“ přiblížil Jiřičný oblasti, kterých se mohou doporučení rady týkat.

Doplnil, že existuje řada kritérií ve vědě, etice a dalších oblastech, která jsou celosvětově uznávaná a akceptovaná a která jsou jakýmsi průvodcem k tomu, jak dělat dobře vědeckou práci. Rada je podle jeho slov složena s osobností, které mohou na jedné straně instituci pomoci vyhnout se určitým problémů, jež se v minulosti už objevily jinde. „Na druhé straně můžeme motivovat univerzitu k tomu, aby usilovala o lepší výsledky své práce,“ doplnil Jiřičný.

Prorektor Dvořák zdůraznil, že mezinárodní vědecké rady jsou běžnou součástí významných výzkumných institucí včetně univerzit. „Věřím, že jakmile se nám podaří po prvních zkušenostech doladit úlohu, jakou bude rada hrát v prostředí Masarykovy univerzity, stane se důležitou a nepřehlédnutelnou součástí našeho výzkumného prostředí,“ zdůraznil Dvořák.

Prostřednictvím svých mezinárodně respektovaných členů by rada také měla šířit dobré jméno univerzity v zahraničí. „Rada je sestavena z osobností, které reprezentují nejkvalitnější instituce, jsou to vědci světového formátu a jsou také ochotni pracovat pro naši univerzitu. Věřím, že jejich činnost pro nás bude přínosem,“ podotkl Dvořák.