Muni/2016/listopad/Univerzita má nový web

Údaje o textu
Titulek: Univerzita má nový web
Autor: Masarykova univerzita
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, listopad 2016. S. 1. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 14. listopadu 2016
Licence: CC BY 3.0

Průvodcem při volbě vhodného studijního oboru budou uchazečům o studium nové webové stránky www.muni.cz, které univerzita spolu s přijímacím řízením spustila 1. listopadu. „Novou webovou prezentací reagujeme na měnící se potřeby univerzity v oblasti komunikace i očekávání návštěvníků webu. Vycházíme ze zjištění, že nejčastějšími návštěvníky stránek jsou právě uchazeči o studium,“ uvedla prorektorka pro vnější vztahy Hana Svatoňová. Web obsahuje menší množství detailních informací a je více zaměřen na to, aby šlo snadno a rychle zjistit, co lze na MU studovat.