Muni/2016/listopad/Studenti se vrátí do středověku

Údaje o textu
Titulek: Studenti se vrátí do středověku
Autor: Masarykova univerzita, Martina Fojtů
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, listopad 2016. S. 7. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 14. listopadu 2016
Licence: CC BY 3.0

Učit se vnímat památky zcela novátorskou formou bude desítka studentů dějin umění v jarním semestru. V březnu vyrazí se svým vyučujícím Ivanem Folettim na čtyřměsíční pěší pouť po Francii, stejně jako to dělali středověcí poutníci.

Putování potrvá od začátku března do konce června a začne ve švýcarském městě Lausanne. Trasa povede například přes Ženevu, Lyon, Conques, Nevers, Fleury, Tours či Rennes až do Mont-Saint-Michel. Plán počítá s tím, že po každých třech týdnech pochodu výprava zakotví na tři týdny v klášteře, kde budou její členové zpracovávat vědecké poznatky a dojmy, které získají během své cesty.

Budou tak žít podobně jako středověcí poutníci, jejichž cesty si bude česká výprava mimo jiné připomínat. „Jednalo se o fenomén, který změnil fungování církve i tvorbu uměleckých děl. Kláštery tehdy poutníky přijímaly pod své střechy velmi ochotně, protože návštěvníci je po návratu domů štědře odměňovali,“ přiblížil Ivan Foletti, vyučující ze semináře dějin umění. Vysvětlil tak, jak některé kláštery nacházející se na poutních cestách přišly k velkému množství peněz nebo mnoha pozemkům v zahraničí.

Obavu, jestli náročnou výpravu její členové zvládnou, Foletti vyvrací hned na začátku. Se studenty už má několik dlouhých pochodů za sebou. „Uvědomili jsme si, že je to úplně nový způsob, jak se dívat na umění,“ vysvětluje muž, který v Lausanne, kde pouť začne, také působí. Hlavním účelem cesty je podle jeho slov snaha naučit se vnímat umění v kontextu doby jeho vzniku a místa, na kterém se nachází.

„Člověk, který se dívá na středověký předmět, to vždy dělá ze svojí aktuální pozice. My se chceme tak trochu vrátit do středověku a vnímat památky a krajinu, do které jsou zasazené, zpomaleným poutnickým rytmem. Dnes už jsme totiž zvyklí dívat se na věci jen rychle a zblízka.“

Na putování po Francii by se měli vydat studenti, kteří se budou v diplomových pracích věnovat právě umění navštívené země. Budou kvůli tomu mít speciálně upravený studijní plán, aby nezameškali své studijní povinnosti doma. Odměnou za náročnou cestu jim bude možnost setkat se s experty, kteří se právě zmíněným obdobím a oblastí zabývají.

Foletti plánuje přednášky významných představitelů oboru, které se budou konat v klášterech. Už teď je jisté, že jednu z nich bude mít i Hans Belting, nositel Balzanovy ceny, obdoby Nobelova ocenění, které se uděluje osobnostem v oblasti humanitních věd. Dívat se online na jedinečné přednášky budou moct i studenti doma, pokud si zapíšou nový předmět, který vznikne na filozofické fakultě.

Využít ojedinělým způsobem nabyté poznatky ale budou moct také lidé, kteří se zkrátka jen zajímají o umění. Existuje vize, že by se přednášky veřejně streamovaly a poté ukládaly na internet, aby byly dostupné pro všechny. Vzniknout by mohl také film, který celé čtyřměsíční putování ukáže zblízka.

Aby mohli účastníci pouť zaznamenat profesionální technikou, spustili 1. listopadu na webu Indiegogo finanční sbírku, která potrvá do 31. listopadu. Chtějí vybrat 50 tisíc eur. K jejímu získání by měl napomoct fakt, že o chystané cestě už v tuto chvíli ví řada domácích i zahraničních kolegů Ivana Folettiho.

Jedná se dokonce o tom, že by přednášky zprostředkované online využili také zahraniční vysoké školy. Domluvená je univerzita v Lausanne a ve Freiburgu, velmi pravděpodobně se přidají také vysoké školy z New Jersey a ze San Francisca.