Muni/2016/listopad/Přilepšete si. Za dobrý prospěch můžete dostat slušné peníze

Údaje o textu
Titulek: Přilepšete si. Za dobrý prospěch můžete dostat slušné peníze
Autor: Masarykova univerzita, Roman Novotný
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, listopad 2016. S. 20. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 14. listopadu 2016
Licence: CC BY 3.0

Pokud máte dobré studijní výsledky, nemusí vám to přinést jen dobrý pocit a šanci na lepší uplatnění, ale taky finanční přilepšení už v průběhu studia. Prospěchové stipendium nabízí osm z devíti fakult Masarykovy univerzity. Co dělat, abyste na něj dosáhli, a kolik peněz vůbec můžete dostat?

Administrátorka stipendií Karolína Ivánková vysvětluje, že záleží vždy na stipendijní politice konkrétní fakulty, jak prospěchové stipendium definuje, a proto se podmínky i množství vyplácených peněž napříč univerzitou hodně liší. Drtivá většina prospěchových stipendií je nicméně udělována podle kritérií zahrnujících prospěch a počet získaných kreditů a častou podmínkou je neprotahování doby studia nad standardní délku. Výše stipendií se pak může měnit podle množství dostupných prostředků ve stipendijních fondech jednotlivých fakult.

Studenti si možnosti získat stipendium chválí, i když zejména na některých fakultách poukazují na to, že by mohlo být vyšší. „Je na tom skvělé, že místo chození do práce můžu víc času věnovat škole,“ říká student filozofické fakulty Josef Kocurek, pro něhož prospěchové stipendium znamená i úlevu rodičům, kteří ho nemusejí finančně tolik podporovat.

Student právnické fakulty Jan Zibner vnímá částku vyplácenou za prospěch spíše jako symbolické ocenění svého úsilí. „Prospěchové stipendium je pro mě hlavně uznání za dobře odváděnou práci. Je to odměna za píli a čas, které člověk studiu věnuje,“ uvádí.

Jak to funguje

Vzorovou ukázkou toho, jak přidělování prospěchových stipendií funguje na většině součástí univerzity, je přírodovědecká fakulta. „Stipendium se uděluje prezenčním studentům vždy za dva semestry s tím, že studijní průměr za toto období musí být do 1,2. Musíte získat nejméně 50 kreditů a mít klasifikovaných aspoň šest zápočtů nebo zkoušek,“ říká studijní referentka Hana Holubová. Studenti, kteří to splní, dostanou jednorázově čtyři tisíce korun. O nic nežádají, systém vše vyhodnotí automaticky.

Na fakultě sportovních studií si o stipendium studenti žádají po skončení každého semestru sami. „Nárok na jeho přiznání mají posluchači prezenčního i kombinovaného studia, kteří dosáhnou v semestru na průměr do 1,5 včetně a současně nebyli v žádném předmětu hodnoceni F nebo N,“ popisuje vedoucí studijního oddělení Andrea Málková s tím, že počet získaných kreditů dělený studijním průměrem musí být menší nebo roven číslu 20 a student nesmí překročit standardní dobu studia. Výše stipendia je pak od jednoho do pěti tisíc dle průměru.

Obdobně to funguje na pedagogické fakultě, s tím rozdílem, že dosažený studijní průměr musí být maximálně 1,2. „Stipendium je jednorázové a student o něj nežádá, ale je vybrán z ISu na základě splněných kritérií. Současná výše je pět tisíc korun,“ uvádí studijní referentka Hana Bednářová.

Filozofická fakulta vyplácí výborným studentům bakalářského nebo magisterského studia v prezenční formě rovněž částku pět tisíc korun za semestr. Student musí mít průměr do 1,5 a patřit mezi 15 procent nejlepších v rámci svého studijního programu. Zároveň musí za daný semestr získat alespoň 30 kreditů a nesmí být hodnocen F nebo N či překročit standardní dobu studia. „V posledních letech na prospěchových stipendiích každý rok vyplatíme přes dva miliony korun,“ uvádí referent David Taranza.

Na lékařské fakultě je částka odstupňována podle dosaženého studijního průměru až do 1,5. Ti studenti, když získají s průměrem do 1,3 požadovaný počet kreditů, mohou jednou za rok získat i cenu děkana. „S ní je spojena odměna deset tisíc korun a po ceremonii mají studenti možnost diskutovat o otázkách výuky a studia s vedením fakulty,“ popisuje Jana Pazourková ze studijního oddělení.

Nejvíc dostanou ekonomové, právníci a informatici

Možnost nejvyššího finančního přilepšení nabízí ekonomicko-správní a právnická fakulta spolu s fakultou informatiky.

„Studenti bakalářského studia na ekonomicko-správní fakultě mohou v případě splnění všech podmínek a při dosažení daného průměru získat za celé studium prospěchové stipendium v celkové výši až 90 tisíc korun,“ uvádí Zuzana Mikulášová ze studijního oddělení. Podmínky jsou obdobné jako u výše zmíněných fakult – průměr do 1,3 a alespoň 30 kreditů za semestr.

Na právnické fakultě mají na prospěchové stipendium nárok jen studenti pětiletého magisterského studia a lze jej obdržet vždycky po ukončení druhého, šestého a devátého semestru studia.

„Po skončení druhého semestru je to buď 15 tisíc s tím, že celkový studijní průměr musí být výborně, nebo 12 tisíc s průměrem do 1,2. U žádné ze zkoušek přitom nesmí být student hodnocen horším stupněm než dobře,“ vysvětluje studijní referentka Martina Crhová. Obdobně se pak stipendium počítá i po šestém a devátém semestru. Student s výbornými studijními výsledky může dosáhnout až na 20 tisíc korun.

Na fakultě informatiky je kromě běžného prospěchového stipendia možné získat i motivační stipendium pro nově přijaté studenty. „O něj si posluchači žádají sami a obdržet mohou jednorázově sedm tisíc korun, pokud splní dané podmínky. Stačí svědomitě chodit na přednášky, které si zapíšou, být aktivní a mít za jedna z matematiky u maturity,“ popisuje vedoucí studijního oddělení Simona Davidová.

U klasického prospěchového stipendia je potřeba mít za daný semestr průměr maximálně 1,5. Podle poměru k počtu získaných kreditů je pak částka odstupňována od šesti do osmnácti tisíc.