Muni/2016/listopad/Kyberexperti cvičili obranu železnice

Údaje o textu
Titulek: Kyberexperti cvičili obranu železnice
Autor: Masarykova univerzita, Martina Fojtů
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, listopad 2016. S. 6. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 14. listopadu 2016
Licence: CC BY 3.0

S čím dál složitějšími problémy se potýkají odborníci na kybernetickou bezpečnost, kteří chrání sítě spadající do takzvané kritické informační infrastruktury. Potvrdil to i druhý ročník národního technického cvičení Cyber Czech.

Akci pořádal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) v polovině října v Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity. Experti tentokrát v komplikovaném scénáři bránili systém spravující železniční síť, a tím i transport s jaderným odpadem.

Jednalo se už o druhé tak velké cvičení technického rázu, které za univerzitu i tentokrát organizoval ústav výpočetní techniky. Po loňském ročníku ho letos organizátoři upravili tak, aby působil ještě realističtěji. Fiktivní příběh proto simuloval situaci, v níž vedly vyhrocené společenské názory na migrační krizi k násilnému chování a také počítačovým útokům.

IT experti ve výsledku reagovali na stav, v němž byly právě systémy železniční dopravy nejzranitelnější, informace o útocích na ně přicházely z okolních zemí a jeden incident vyústil až v tragickou srážku vlaků s četnými oběťmi na životech.

Novinkou letošního cvičení bylo výrazné zapojení novinářů. „Scénář obsahoval více zařízení a služeb. Jednotlivé týmy musely zvládnout nejen jejich obranu, ale musely být schopny také komunikovat se svým okolím a mít právní povědomí o dopadech svých rozhodnutí,“ přiblížil sehranou situaci vedoucí bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity Jan Vykopal. Ukázalo se, že právě zapojení médií a věrohodnost cvičení hodnotili účastníci jako nejvíc přínosné.

Do tzv. kritické informační infrastruktury spadají například systémy mobilních operátorů, bank, elektráren nebo právě sítě kontrolující dopravu, na které se experti zaměřili letos. Uskutečnit cvičení umožňuje speciální infrastruktura polygonu, který je úplně odstřihnutý od ostatních sítí, takže lze zkoušet všechno možné bez rizika pro reálný svět.

Za přínosnost své výzkumné práce a ochranu kritické informační infrastruktury dostali pracovníci ústavu výpočetní techniky začátkem listopadu cenu ministra vnitra.