Muni/2016/říjen/Naučte se přesvědčivě argumentovat

Údaje o textu
Titulek: Seriál: Studentské spolky. Naučte se přesvědčivě argumentovat
Autor: Masarykova univerzita, Martin Vérteši
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, říjen 2016. S. 17. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 17. října 2016
Licence: CC BY 3.0

Kdo by nechtěl mít schopnost najít vždy vhodné argumenty pro svou myšlenku a umět přesvědčit ostatní o její správnosti? Naštěstí se to dá natrénovat a vhodným prostředím jsou třeba debatní klání, která pořádá Debatní klub Masarykovy univerzity. Schází se dvakrát týdně a vycvičení v argumentačním souboji nabízí úplně každému.

V současnosti má spolek asi dvacítku aktivních členů, kteří debatují podle modelu britského parlamentu. „Systém není založený na hledání shody, ale naopak na soutěživosti. Cílem tak je přednést nejlepší argumenty pro podporu nebo pro zamítnutí probírané teze a zaujmout rozhodčího,“ popisuje jeden z členů klubu Filip Vytřísal.

Britský debatní model má ale i další specifika. „Najednou se debaty účastní osm lidí, kteří jsou rozděleni do čtyř dvoučlenných týmů. Dva týmy tezi obhajují, a jsou tedy v roli vlády, další dva jsou v roli opozice a jsou proti. Mluvit začíná první vládní řečník, následuje první řečník opozice a takto se všichni vystřídají,“ vysvětluje student. Probírané teze jsou různé, většinou jde ale o něco z oblasti ekonomie, veřejného dění nebo třeba školství.

Každý účastník debaty mluví sedm minut a nezáleží na jeho rétorických schopnostech, ale na přednesených argumentech. Rozhodčí pak nakonec vybere vítěznou dvojici. Po nějaké době se každý člen klubu naučí přemýšlet o problémech z obou názorových stran a formulovat myšlenky přesně a výstižně. Jakmile dosáhne takové úrovně, může s klubem vyjet na mezinárodní turnaje. „Většinou vyjíždíme do Prahy a Bratislavy, ale zrovna na konci října pojedeme do Bělehradu,“ vyjmenovává Vytřísal.

Hrstka nejaktivnějších členů klubu také jezdí rozhodovat debaty na střední školy v Česku a na Slovensku, a snaží se tak podněcovat mladé lidi k tomu, aby si vybudovali vlastní názory a uměli je vyjádřit.

Schůzky debatního klubu se v tomto semestru konají každý týden v pondělí a ve středu večer na fakultě sociálních studií, všichni zájemci jsou vítáni.