Muni/2016/říjen/Jak vyplnit profil na kariérním portálu

Údaje o textu
Titulek: Jak vyplnit profil na kariérním portálu
Autor: Masarykova univerzita
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, říjen 2016. S. 18. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 17. října 2016
Licence: CC BY 3.0

JobCheckIN je nový kariérní portál, do něhož mají přístup pouze studenti a absolventi Muni do 18 měsíců od ukončení studia. A samozřejmě potenciální zaměstnavatelé. Portál využívá princip shody – porovnává dovednosti, které požaduje zaměstnavatel, s těmi, které mají uchazeči vypsané v profilu. Díky tomu je schopen doporučovat pracovní pozice na míru. Je ale závislý na tom, jak dobře ho vyplníte. K přihlášení na jobcheckin.muni.cz vám stačí UČO a sekundární heslo.

Uveďte svoji hlavní, ale nikoliv jedinou oblast zájmu. Vybrat si můžete kteroukoliv ze čtyř forem spolupráce se zaměstnavatelem: plný úvazek, částečný úvazek, trainee program a stáž.

V této části máte šanci zaměstnavatele skutečně zaujmout. Nabídněte mu více než holá fakta, ale ukažte mu, jací jste. Několik vět stačí – nikdo si nechce číst rozvláčná pojednání.

Údaje o vašem vzdělání na Masarykově univerzitě se automaticky stáhnou z Informačního systému MU. Informace o vzdělání mimo Muni si musíte doplnit sami.

V systému portálu je asi 900 různých znalostí a dovedností. Vyplňte si všechny, které znáte. Vaše znalosti a dovednosti mají třetinový efekt na výslednou míru shody s pozicemi nabízenými zaměstnavateli.

Jazykové dovednosti tvoří druhou třetinu výsledné míry shody s nabízenou prací. Pokud je úroveň jazyka nižší než požadovaná, míra shody se snižuje.

Měkké dovednosti mají třetinový podíl na výsledné míře shody. V systému jich je 16. Pokaždé, když zakliknete, že ovládáte konkrétní měkkou dovednost, musíte u ní vysvětlit, proč ji ovládáte.

Sem vypíšete všechny oblasti, v nichž byste rádi pracovali. Systém vám bude doporučovat pouze nabídky z těch, které jste si vybrali.