Muni/2016/říjen/Fond Neuron podpoří dva vědce z Muni

Údaje o textu
Titulek: Fond Neuron podpoří dva vědce z Muni
Autor: Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, říjen 2016. S. 7. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 17. října 2016
Licence: CC BY 3.0

Ocenění spojené s penězi na výzkum získali z Nadačního fondu Neuron hned dva vědci z Masarykovy univerzity. V letošním ročníku soutěže Neuron Impulsy určené pro mladé perspektivní vědce do 40 let uspěla Zuzana Holubcová z lékařské fakulty a Vítězslav Bryja z přírodovědecké fakulty.

Komise soutěže posuzuje přihlášené výzkumné projekty ze šesti oblastí: biologie, fyziky, chemie, matematiky, medicíny a společenských věd. Mezi vítěze pak rozděluje šest milionů korun určených na jejich výzkum.

„Beru to zejména jako ocenění své dosavadní práce a zároveň závazek k tomu, abychom si udrželi nastavené standardy a pokusili se ještě více přiblížit světové špičce,“ říká o ceně, kterou obdržel za oblast biologie, Vítězslav Bryja.

Získané peníze využije na výzkum toho, zda některé ze signálních Wnt bílkovin mohou ovlivňovat chování nejen bezprostředně sousedících buněk v těle, ale i těch vzdálených, a fungovat tak jako hormony. Získané poznatky by mohly přispět k lepšímu zvládnutí mnoha chorob, například leukémie.

Přínosem ocenění je podle Bryji také fakt, že peníze může využít podle svého uvážení. „Často je toto doplňkové financování určeno na takzvané high risk / high gain projekty, kde je vysoká pravděpodobnost, že se testovaná hypotéza ukáže jako neplatná,“ doplnil.

Zuzana Holubcová bude díky dotaci pokračovat ve výzkumu vývoje lidského vajíčka. „Mým cílem je popsat na molekulární úrovni stavbu buněčného aparátu, který má na starosti rozdělení genetické informace během vývoje vajíčka. Vzhledem k tomu, že poruchy tohoto aparátu mají za následek vznik geneticky abnormálních vajíček, přispěje výzkum k lepšímu pochopení příčin ženské neplodnosti,“ přibližuje svou práci bioložka. Doufá, že pomůže i vývoji metod pro prevenci a léčbu poruch plodnosti.

„Cena pro mě představuje povzbuzení k další práci. Postavení mladých vědců není jednoduché nikde a já navíc působím na rozhraní základního a aplikovaného výzkumu. Jde o neprošlapanou cestu, takže se objevují nečekaná úskalí,“ dodala Holubcová.

Vyznamenání dostal také ředitel Mendelova muzea MU Ondřej Dostál. Skončil na druhém místě mezi nominovanými na cenu za popularizaci vědy.