Mistr Jan Hus : Jeho život, dílo a význam/Slovníček

Údaje o textu
Titulek: Slovníček
Autor: Arnošt Caha
Zdroj: CAHA, Arnošt. Mistr Jan Hus : Jeho život, dílo a význam. Brno : vlastním nákladem, 1919. s. 63.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Hus

Antikrist (anti = proti), lživý Kristus, ďábel.

Bílá hora, nízký vrch západně od Prahy, na němž dne 8. listopadu 1620 zvítězil Ferdinand II. nad českým vojskem. Bitva ta přinesla národu našemu otroctví ducha i těla.

Demokratický = lidový.

Diecése, území církevní, spravované biskupem.

Filosof = mudrc, myslitel.

Jezuité přišli do Čech (v polovici 16. stol.) hladcí a sladcí, ale již s pevným úmyslem svésti rozhodný boj s českým „kacířstvím“. Po bitvě na Bílé hoře násilím obraceli české nekatolíky na víru římskou. Statisíce českých knih spálili na hranici. (Přečtěte si Jiráskovu knihu „Temno“!)

Kacíř, člověk, jenž se v něčem uchýlil od učení církve římské. Kacíře trestala církev smrtí.

Kanovník, člen kapituly.

Kapitula nazývá se sbor kanovníků při vynikajících chrámích, jako na př. arcibiskupských, biskupských a j.

Kardinál, arcibiskup nebo biskup, mající právo voliti papeže.

Kultura = vzdělanost.

Majestát = „veličenstvo“; majestátní = vznešený.

Preláti, vysocí hodnostáři duchovní, jako arcibiskupové, biskupové, představení klášterů (opati).

Sociální = společenský.

Universita, vysoká škola, dělila se ve středověku na fakulty: svobodných umění (nyní filosofickou), bohosloveckou (či theologickou), lékařskou a právnickou. V čele university stál rektor. Po delším studiu na universitě stal se student, složiv těžké zkoušky, bakalářem. Později byl prohlášen mistrem (tolik jako dnes doktorem).