Minulost má více významů:

Adolf Červinka
Minulost (Červinka)
Percy Bysshe Shelley
Výbor lyriky (Shelley)/Minulost
Antonín Sova
Soumračnem věku/Minulost