MediaWiki:Centralauth-merge-welcome

Váš uživatelský účet nebyl dosud převeden na jednotný systém přihlašování projektů Wikimedia.

Pokud si vyberete převedení vašich účtů, budete moci používat stejné uživatelské jméno a heslo k přihlášení do všech projektů nadace Wikimedia ve všech dostupných jazycích. To umožní snazší práci se sdílenými projekty, například načítání souborů do Wikimedia Commons, a předejde se konfliktům a zmatkům, které mohou vzniknout, pokud si dva uživatelé na různých projektech vyberou stejné uživatelské jméno.

Pokud již někdo jiný registroval účet s vaším uživatelským jménem na jiném projektu, tak to neovlivníte, ale budete mít možnost se později dohodnou na řešení buď s ním nebo s pomocí správců; zejména přiřazení účtů bez editací bude neproblematické. POZOR: po zahájení procesu sjednocení účtů je velmi obtížné až nemožné přejmenování vašich účtů, které nemají identický název s účtem vašeho domovského projektu. To platí i pro tzv. impostorské účty vandalů, založené jinde pod vaším jménem s úmyslem vám škodit. Přejmenování by se mělo uskutečnit předem.

Přehled o vašich účtech získáte na této adrese.

Další informace: anglicky, německy, francouzsky