Malý koledníček/Pojďte chlapci k nám

Údaje o textu
Titulek: Pojďte, chlapci, k nám
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 53.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Pojďte, chlapci, k nám,
koledy vám dám:
po jablíčku, po oříšku,
oblečte se do kožíšku,
budem zpívati,
koledovati.

Už je zima, mráz,
slyším divný hlas,
ptáci v půlnoc již zpívají,
pastýřové vytrubují;
co to nového,
neslýchaného?

V oblacích krásný
anděl se vznáší,
lidu hlasně prozpěvuje
a všem radost vyjevuje:
narodil se nám
Ježíš, Bůh a Pán.

Leží v Betlémě
na ostrém seně,
nemá žádné poduštičky
ani chatrné plenčičky,
už je zrozený
na ten svět bídný.

Už vy, děvčátka,
i pacholátka,
malá, velká se seberte,
Ježíškovi dary neste,
Jemu je dáte,
každý, co máte.

Verunka běží,
už je u dveří,
nese láhev smetaničky,
hrudu másla a krupičky
Ježíškovi dát,
krupičkou zahřát.

Vašíčku, pospěš
a do lesa běž,
přines roštička suchého,
zahřej Ježíška útlého,
ať nemá zimu
s matičkou milou.

Tu hned zahráli
malému králi
na husličky, na dudečky,
bubnovali Mu písničky,
cin, cin, hopsasa
zpívala chasa.