Malý koledníček/Hore, hore, pastuškové

Údaje o textu
Titulek: Hore, hore, pastuškové
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 53–54.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Hore, hore, pastuškové,
do Betléma pojďme,
pomalúčky, polehúčky,
Ježíška nevzbuďme.
Když tam přijdem, před ním kleknem
a tak všichni spolu řeknem:
Vítej, vítej Králi,
ó děťátko malý!

Ó děťátko roztomilé,
proč tak tvrdě ležíš,
že Ty sobě svůj teplúčký
kožuch nepodložíš;
zahřál by jsi své nožičky,
spolu také i ručičky,
ó Ježíšku milý,
Ježíšku spanilý!

Jestli se ti bude líbit
při našem salaši,
mužeš také užívati
co jinší Valaši;
budeš tam mět brinzy dosti
a žinčice do sytosti,
ó Ježíšku milý,
Synáčku spanilý.