Malý koledníček/Den Božího narození

Údaje o textu
Titulek: Den Božího narození
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 34–35.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

X:9
T:Den Božího narození
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=120
K:G
(d2 B2) d2 | (c2 A2) c2 | (B2 G2) (dB) | B2 A2z2 | (d2 B2) d2 |
(c2 A2) c2 | (B2 G2) (dB) | B2 A2z2 | G4 B2 | A4 c2 | B2 G2 e2 |
d4z2 | (d2 B2) d2 | (c2 A2) c2 | B2 B2 A2 | G4z2 |]

Den božího narození,
veselme se všichni nyní;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Ježíš Kristus, dítě malé
narodilo se v Betlémě;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

V jeslích, v plénkách obvinuté
leží to děťátko milé;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Maria, čistá Panenka,
tať jest Jeho milá Matka;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Josef, stařec mysli milé,
chová dítě to spanilé;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Vůl a oslíček hovádka
jsou Jeho dvoru čeládka;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Anděl pastouškům zvěstoval,
pokoj lidem oznamoval;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Tři králové též přijeli,
darů s sebou mnoho měli;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Buď Tobě chvála na nebi,
Ježíši! Pane jediný;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Žes se ráčil naroditi,
k nám hříšným na svět přijíti;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Jenž kraluješ, Bože, věčně,
přijmiž od nás chválu vděčně;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.

Amen, Bože, rač nám dáti
s Tebou v nebi přebývati;
vyjevilo se spasení
a nám hříšným vykoupení.