Malý koledníček/Bohu čest, sláva nejvyšší

Údaje o textu
Titulek: Bohu čest, sláva nejvyšší
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 15.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

X:5
T:Bohu čest, sláva nejvyšší
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=120
K:D
A2 A2 B2 | c4 c2 | B4 B2 | A4 z2 |
c2 d2 B2 | A4 z2 | A2 A2 F2 | G4 F2 | E2 D4 |
E4z2 | E2 F2 G2 | A4 D2 | F2 E4 | D6 |]

Bohu čest, sláva nejvyšší,
Alleluja,
rozlíhej se po vší říši.
Alleluja, Alleluja.

Kristus, Syn Boží narozen,
Alleluja,
nastává spásy naší den.
Alleluja, Alleluja.

Dítě slavné a přesličné,
Alleluja,
původ slávy ustavičné.
Alleluja, Alleluja.

S nebe nám poklad nejdražší,
Alleluja,
všeliký pokoj přináší.
Alleluja, Alleluja.

Nebes i Země mocný král,
Alleluja,
tělo svých sluhů na se vzal.
Alleluja, Alleluja.

Aby ti bídní sluhové,
Alleluja,
byli nebes dědicové.
Alleluja, Alleluja.

Bohu čest, sláva nejvyšší,
Alleluja,
rozlíhej se po vší říši!
Alleluja, Alleluja.