Malý koledníček/Ó, svatá dobo vánoční

Údaje o textu
Titulek: Ó, svatá dobo vánoční
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 58–59.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Ó, svatá dobo vánoční:
kdy v temné chvíli půlnoční
se Betlém náhle v záři stkvěl,
že narodil se Spasitel;
a zpěv a ples tu zaznívá,
že vyšla hvězda zářivá.

Ó, světlo lásky přestkvělé
nám s nebe nesou andělé,
a míru blaha líbá květ,
že zlatá záře líbá svět,
že svět se v slasti rozepěl:
„Nám narodil se Spasitel?“

Ó, záři světlo lásky té,
jež nesou s nebe andělé,
a padni v srdci lidem všem,
ať blahý mír nám údělem;
nuž pějme, jali hluboce:
„Ó, svaté, blahé Vánoce!“